Debata o architekturze w regionie

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Konferencja prezentująca założenia publikacji „Polska Polityka Architektoniczna”

Katowicka konferencja w Sali Sejmu Śląskiego przeznaczona dla samorządowców, architektów i urbanistów, przedstawicieli śląskich uczelni, organizacji i stowarzyszeń branżowych, była ostatnim z trzech tegorocznych, obok Krakowa i Białegostoku, spotkań promocyjnych „Polskiej Polityki Architektonicznej”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Polską Radę Architektury oraz SARP Oddział w Katowicach.

„Polityka architektoniczna ma służyć podejmowaniu przemyślnych decyzji wobec różnorodności wyzwań i zmieniających się oczekiwań. Obowiązujące regulacje prawne postulują ład przestrzenny i zrównoważony rozwój jako nadrzędne zasady polityki przestrzennej, jednak poprawa stanu krajobrazu zurbanizowanego, jakość przestrzeni oraz rola planowania przestrzennego w polityce województwa wymagają naszego wsparcia” – podkreślał członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

W trakcie spotkania przedstawiono wybrane tematy poruszane na łamach „Polskiej Polityki Architektonicznej”.

Przewodniczący Polskiej Rady Architektury Krzysztof Chwalibóg przedstawił prezentację w zakresie jakości architektury, przestrzeni publicznej i aktywnej urbanistyki pobudzającej rozwój społeczny i gospodarczy. Arch. Andrzej Chwalibóg, redaktor publikacji, omówił zagadnienia przestrzeni obywatelskiej w gminie. Dr Przemysław Wolski zaprezentował cele i zasady gospodarowania krajobrazem, zaś konieczność powszechnej edukacji architektonicznej postulowała dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz.

W debacie zamykającej spotkanie uczestnicy wraz z autorami PPA zastanawiali się, jak włączyć mieszkańców i użytkowników przestrzeni w realną partycypację i zmiany obrazu dzielnicy, miasta oraz kraju, czyli w rozwój wspólnot terytorialnych. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak aktywnie włączać się w działania na rzecz świadomego postrzegania ładu przestrzennego poprzez realizację programu edukacji architektonicznej adresowanego do dzieci i młodzieży oraz jak skutecznie popularyzować wiedzę na temat jakości przestrzeni, która jest naszym wspólnym dobrem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Do pobrania publikacja "Polska Polityka Architektoniczna" (strona SARP)