Velo Silesia – zarządzanie i tworzenie tras rowerowych o wysokim standardzie technicznym jako warunek rozwoju mobilności rowerowej w województwie śląskim

Zaproszenie na seminarium organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 października 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18, Katowice, sala: 103). Początek o godzinie 10.00.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną standardy tworzenia infrastruktury rowerowej w kontekście rozwoju mobilności rowerowej w województwie śląskim, przedstawione zostaną narzędzia ułatwiające zarządzanie infrastrukturą i trasami rowerowymi.

VELO SILESIA – pierwszy etap tego programu realizowany był w 2016 roku i polegał na audycie nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na szlaki rowerowe. Wstępna analiza wykazała, że na obszarze województwa śląskiego znajduje się prawie tysiąc kilometrów nieczynnych tras kolejowych. Koncentrują się one głównie w subregionach: centralnym, zachodnim oraz północnym. Audytem objętych zostało 280 kilometrów tras i wykazał on, że około połowa z nich nadawałaby się na trasy rowerowe.

Linie kolejowe powstawały na potrzeby przemysłu od połowy XIX wieku i łączyły ze sobą kopalnie, huty, węzły przeładunkowe, ale także osiedla mieszkaniowe. Dziś wiele z tych obiektów, zarówno mieszkaniowych, jak i industrialnych (choć ich funkcje teraz są inne) nadal mogłoby korzystać z tych przebiegów zamienionych na trasy rowerowe o wysokim standardzie EuroVelo i być częścią „kręgosłupa” wojewódzkiej sieci tras rowerowych. Doskonałym przykładem na wykorzystanie nieużywanej infrastruktury kolejowej jest Zagłębie Ruhry w Niemczech, gdzie na ich bazie stworzono ponad 700 kilometrów tras o standardzie EuroVelo i sieć ta jest cały czas rozwijana.

Trasy rowerowe wykorzystujące dawne linie kolejowe cieszą się w całej Europie ogromnym zainteresowaniem rowerzystów, gdyż są prawie bezkolizyjne, nie posiadają stromych podjazdów, ich szerokość, nawet kiedy są to ślady po kolejkach wąskotorowych, pozwala na komfortowe poruszanie się wielu rowerzystów w obu kierunkach jednocześnie.

Załączniki
Program seminarium [PDF 734,3kB]