W Szczyrku o problemach planistycznych

 fot. UMWS fot. UMWS
W dniach 22-23 maja 2019 r. w Szczyrku odbyło się seminarium poświęcone problemom planistycznym w gminach, które organizuje corocznie Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Wydział Inwestycji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Partnerem seminarium był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowany przez Biuro ds. Planowania Przestrzennego - w ramach inicjatywy samorządowej Forum Przestrzeni. Inicjatywa ta jest ukierunkowana na wymianę wiedzy, edukację i promocję nieodnawialnego dobra jakim są zasoby przestrzeni i krajobrazu. 

W ramach Forum Przestrzeni przedstawione zostały mechanizmy tworzenia planów konsultacji oraz kluczowe techniki partycypacji w planowaniu przestrzennym. Zaprezentowano także modelowy proces rewitalizacji na terenach zdegradowanych.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznali się z orzecznictwem oraz dobrymi praktykami procedury administracyjnej w procesie planowania i uzyskania decyzji administracyjnych.   Na podstawie wydanych rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaprezentowane zostały wybrane ustalenia miejscowych planów i ich konsekwencje dla inwestorów.

Załączniki
Bieżące problemy planistyczne [PDF 4,2MB]
Drogi, drogi i jeszcze raz drogi w MPZP [PDF 18,1MB]
Gospodarka ściekowa w gminie w ustaleniach dokumentów planistycznych [PDF 2,6MB]
Kiedy i jak wykorzystywać partycypację aby pomagała nam w planowaniu przestrzennym? [PDF 12,3MB]
Nieprecyzyjne zapisy w MPZP [PDF 4,4MB]
Parametry i wskaźniki urbanistyczne - intensywność zabudowy [PDF 1,6MB]
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a pozwolenia na budowę [PDF 1,2MB]
Procedura administracyjna w procesie planowania inwestycji [PDF 332,8kB]
Program 7 rynków w Jaworznie [PDF 14,9MB]
Wybrane postanowienia MPZP i ich konsekwencje dla inwestorów [PDF 1,8MB]