Kolorowe Podwórka

Ideą projektu jest ożywienie podwórek, wzrost kompetencji mieszkańców, wsparcie postaw twórczych, promocja lokalnego współdziałania, pobudzenie lokalnych liderów do tworzenia społecznych koalicji na rzecz odpowiedzialności za ich bezpośrednie sąsiedztwo.

W ramach projektu przygotowana zostanie publikacja „Przewodnik mikro-rewitalizacji podwórek”. Opracowanie przewodnika będzie się odbywało w ramach silnie uspołecznionego procesu, angażującego specjalistów, praktyków rewitalizacji: animatorów, artystów i architektów.

Zaplanowane konsultacje z mieszkańcami regionu, mają na celu zdefiniowanie oczekiwań, tak aby przewodnik odpowiadał potrzebom aktywnych mieszkańców.

Przewodnik zostanie upowszechniony - będzie promowany jako inspiracja, źródło wiedzy i dobra praktyka publiczna.

Projekt realizowany jest w ramach programu rozwoju wewnętrznego województwa śląskiego Kierunek Śląskie 3.0.

Regionalne spotkania konsultacyjne koncepcji przewodnika:
  • Subregion Północny - Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku;
  • Subregion Zachodni - Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS;
  • Subregion Centralny - Miejskie Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej;
  • Subregion Południowy - Zamek Cieszyn;
Załączniki
Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku (prezentacja) [PDF 10,7MB]
Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku (wersja ekranowa) [PDF 153,1kB]
Kolorowe podwórka - koncepcje urbanistyczne zagospodarowania wybranych typów przestrzeni miejskich wraz z rekomendacjami projektowymi [PDF 13,7MB]
Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku (wersja drukowana) [PDF 114,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Warsztaty studenckie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej