Adaptacja do zmian klimatu

 fot. UMWS fot. UMWS
Seminarium poświęcone roli samorządów we wdrażaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały uwarunkowania adaptacji do zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych Województwa Śląskiego oraz możliwości działań łagodzących negatywne skutki tych zmian. 

Seminarium zostało zorganizowane w ramach inicjatywy samorządowej Forum Przestrzeni przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Inicjatywa ta jest ukierunkowana na wymianę wiedzy, edukację i promocję nieodnawialnego dobra jakim są zasoby przestrzeni i krajobrazu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS Zdjęcie

Załączniki
Adaptacja do zmian klimatu [PDF 2,7MB]
Program seminarium [PDF 613,1kB]
Adaptacja do zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych [PDF 12,8MB]
Możliwości wykorzystania terenów poprzemysłowych do łagodzenia skutków zmian klimatu [PDF 7,5MB]