Wiadomości


Regionalna Polityka Miejska warsztatowo

fot. BP Patryk Pyrlik
W Urzędzie Marszałkowskim odbyły się warsztaty dotyczące opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, która służy diagnozie obszarów miejskich oraz wypracowaniu regionalnego modelu wsparcia wobec miast

Przyjęto kierunek polityki rowerowej regionu

fot. Aleksander Kopia / UMWS
Województwo Śląskie przyjęło założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym) i standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej

W Szczyrku o problemach planistycznych

fot. UMWS
W dniach 22-23 maja 2019 r. w Szczyrku odbyło się seminarium poświęcone problemom planistycznym w gminach, które organizuje corocznie Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Wydział Inwestycji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Regionalna polityka rowerowa

Foto: UMWŚ Witold Trólka
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się czwarte już spotkanie dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, poświęcone założeniom regionalnej polityki rowerowej

Standard EuroVelo po polsku

fot. Ekkaluk Worathamrong / stock.adobe.com
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował polską wersję Europejskiego Standardu Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych – EuroVelo