WiadomościOdrzańska Droga Wodna

 fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja otwierająca konsultacje samorządowe dotyczące koncepcji Kanału Śląskiego, projektu planowanego w ramach Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi WodnejRegionalna Polityka Miejska warsztatowo

 fot. BP Patryk Pyrlik
W Urzędzie Marszałkowskim odbyły się warsztaty dotyczące opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, która służy diagnozie obszarów miejskich oraz wypracowaniu regionalnego modelu wsparcia wobec miast

Przyjęto kierunek polityki rowerowej regionu

 fot. Aleksander Kopia / UMWS
Województwo Śląskie przyjęło założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym) i standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej

W Szczyrku o problemach planistycznych

 fot. UMWS
W dniach 22-23 maja 2019 r. w Szczyrku odbyło się seminarium poświęcone problemom planistycznym w gminach, które organizuje corocznie Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Wydział Inwestycji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego