Przez sport do rewitalizacji

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Seminarium poświęcone społecznej roli sportów miejskich w procesie odnowy miast

Spotkanie odbyło się w ramach Forum Przestrzeni – samorządowej inicjatywy ukierunkowana na wymianę wiedzy, edukację i promocję nieodnawialnego dobra jakim są zasoby przestrzeni. Uczestnicy spotkania zapoznali się możliwościami korzystnego wpływu sportów miejskich na lokalne społeczności i przestrzeń miejską.

Podczas seminarium przedstawiono m.in. rolę sportów miejskich w procesie rewitalizacji oraz zasady kształtowania przestrzeni sprzyjających spędzaniu czasu wolnego, rekreacji i uprawianiu miejskich sportów.

Organizatorem spotkania było Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Załączniki
Program konferencji [PDF 593,8kB]
Sporty miejskie jako czynnik przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu [PDF 2,7MB]
Integrująca rola rekreacji na przykładzie Warszawy [PDF 19,9MB]
Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego [PDF 5,8MB]