Audyt krajobrazowy

 fot. arch UMWS / Radosław Kazimierczak fot. arch UMWS / Radosław Kazimierczak
Rozpoczęto prace nad dokumentem

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na samorządzie województwa spoczywa obowiązek sporządzenia audytu krajobrazowego. Jego szczegółowy zakres i metodologia zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

W związku z powyższym, wypełniając ustawowy obowiązek Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1769/60/VI/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. przystąpił do sporządzenia audytu krajobrazowego województwa śląskiego.

Audyt krajobrazowy sporządza się raz na 20 lat, dla obszaru województwa w granicach administracyjnych. Identyfikuje on krajobrazy występujące na obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne i dokonuje oceny ich wartości, określa lokalizację krajobrazów priorytetowych - krajobrazów szczególnie cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości, wymagających zachowania i określenia dla nich zasad i warunków ich kształtowania.

Audyt wskazuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania, ochrony obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz krajobrazów priorytetowych.

Projekt dokumentu zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym, a wyniki audytu krajobrazowego zostaną uwzględnione w regionalnych i gminnych dokumentach planistycznych.

Załączniki
Obwieszczeniem Zarządu Województwa Śląskiego [PDF 186,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1769/60/VI/2019