Ścieżki rowerowe w oparciu o dziedzictwo przemysłowe regionu

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W ramach spotkań Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbyła się konferencja „Velo Silesia – industrialne trasy rowerowe”. Wzięli w niej udział eksperci z obszaru turystyki rowerowej i industrialnej z Francji i Niemiec oraz goście z Czech i z Polski.

„Velo Silesia” to projekt, którego celem jest stworzenie na bazie nieczynnych szlaków kolejowych wojewódzkiej sieci tras rowerowych o wysokim standardzie. Możliwość taką dają nieczynne szlaki kolejowe, które stosunkowo niskim kosztem można dostosować do potrzeb ruchu rowerowego i w ten sposób stworzyć sieć tras rowerowych pełniących funkcję komunikacyjno-rekreacyjną, będącą równocześnie ważnym elementem promocji zabytków naszego regionu.

„Wymiana spostrzeżeń jest bardzo ważna w budowaniu dobrych relacji i praktyk. Takie spotkania jak dzisiaj dają nam możliwość dyskusji z osobami, które są pasjonatami, czerpania z ich doświadczeń. Doskonałym przykładem na wykorzystanie nieużywanej infrastruktury kolejowej jest Zagłębie Ruhry w Niemczech, gdzie na ich bazie stworzono ponad 700 kilometrów tras o standardzie EuroVelo i sieć ta jest cały czas rozwijana. Nie zapominajmy, że Śląsk to zielony rejon, który ma ogromny potencjał oferując wiele ciekawych miejsc rekreacyjnych i turystycznych, które można połączyć spójną siecią dróg rowerowych.” – podczas otwarcia konferencji mówił Marszałek Jakub Chełstowski.

Na konferencji omówiono tematy związane zarówno z budową ścieżek rowerowych jak i tworzeniem miejsc odpoczynku rowerzystów. Cenne były wystąpienia gości zagranicznych, którzy mówili o procesie budowy ścieżek w oparciu o szlak przemysłowy. Zaprezentowane zostały również plany rozbudowy sieci regionalnych tras rowerowych na Śląsku w ujęciu regionalnym i europejskim.

W ramach trzydniowego spotkania Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbędą się trzy wycieczki rowerowe po ciekawych miejscach Województwa Śląskiego oraz zaplanowane jest zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, która od 2017 roku znajduje się na światowej liście dziedzictwa UNESCO.

Pomysł wprowadzenia „problematyki rowerowej” do programu spotkań Regionalnego Trójkąta Weimarskiego narodził się pod koniec 2017 roku. Został on przyjęty z dużym zainteresowaniem zarówno przez partnerów niemieckich jak i francuskich. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się rok temu w Północnej Nadrenii-Westfalii. Jednym z tematów przewodnich spotkania stał się projekt EuroVelo szlak kultury przemysłowej, którego autorem jest Regionalverband Ruhr – Regionalny Związek Ruhry z Essen. Obejmuje on swoim zasięgiem nie tylko kraje Trójkąta, ale także Wielką Brytanię, Belgię i Czechy.

Województwo Śląskie uczestniczy w pracach nad tym projektem od samego początku. Projekt EuroVelo Szlak Kultury Przemysłowej doskonale wpisuje się w założenia regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego. Uwzględnia także zapisy listu intencyjnego dot. stworzenia Odrzańskiej Trasy Rowerowej „Blue Velo”, którego sygnatariuszem jest Także Województwo Śląskie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS