Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego

 fot. Nancy Bourque / www.pexels.com fot. Nancy Bourque / www.pexels.com
Seminarium dla prezydentów i burmistrzów miast

Prezydenci i burmistrzowie miast, członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz przedstawiciele samorządów 71 miast województwa śląskiego wzięli udział w seminarium dotyczącym opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej, zorganizowanym przez Województwo Śląskie przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Spotkanie otworzył wicemarszałek Dariusz Starzycki. „Regionalna Polityka Miejska to jeden z dokumentów zarządzania rozwojem regionu, który powstaje w uzgodnieniu i współpracy z miastami i ma na celu wypracowanie modelu wsparcia obszarów miejskich w naszym regionie. Polityka Miejska odpowiada aktualnym wyzwaniom stojącym przed miastami, w tym m.in. demograficznym i klimatycznym. Oznacza to, że Polityka Miejska ma umożliwiać jak najlepsze wykorzystanie unikalnych potencjałów i przewag konkurencyjnych miast i ich obszarów funkcjonalnych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego” – mówił marszałek Starzycki.

Regionalna Polityka Miejska stanowi element systemu dokumentów strategicznych województwa, opracowywanych w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030”. Rolę regionalnej polityki miejskiej w modelu zintegrowanego planowania procesów rozwoju województwa w kontekście europejskim i krajowym przedstawił dr Krzysztof Wrana - członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego opracowywana jest w procesie szerokiej partycypacji społecznej, we współpracy ze środowiskiem samorządowym i naukowym. Szczególną rolę doradczą w procesie opracowania dokumentu pełni Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

Przebieg prowadzonych od 2019 r. prac nad dokumentem, cel Regionalnej Polityki Miejskiej, zasady, rekomendacje oraz kluczowe instrumenty jej wdrażania zaprezentował dr Marcin Baron – konsultant ds. Regionalnej Polityki Miejskiej.

W ramach seminarium odbyła się debata na temat ponadlokalnych projektów flagowych wspierających rozwój miast w regionie, w której aktywny udział wzięli prezydenci i burmistrzowie miast, członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz przedstawiciele samorządów.

Załączniki
Program seminarium [PDF 185,6kB]
Rola regionalnej polityki miejskiej w modelu zintegrowanego planowania procesów rozwoju - dr Krzysztof Wrana - Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczne [PDF 645,3kB]
Regionalna Polityka Miejska- dr Marcin Baron – Konsultanta ds. Regionalnej Polityki Miejskiej [PDF 1,8MB]