Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu

 fot. pixabay.com fot. pixabay.com
Kolejne webinarium w ramach inicjatywy samorządowej „Forum Przestrzeni”

Celem spotkania było omówienie zakresu interwencji planistycznych, uwzględniającego zmiany klimatu i adaptację obszarów zurbanizowanych do tych zmian. Przedstawiono również powiązania pomiędzy wrażliwością obszarów miejskich a specyfiką struktury przestrzennej miasta, która wzmacniania zagrożenia miejskie. Przedyskutowane zostały możliwości i ograniczenia instrumentarium planistycznego w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

Podczas webinarium, zgodnie z programem, zostały zaprezentowane doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin a prezentacje pozwoliły na podzielenie się wiedzą ze środowiskami samorządowymi.

Spotkanie  zostało zorganizowane we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Załączniki
Program webinarium [PDF 683,9kB]
Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu [PDF 627,0kB]
Przez planowanie przestrzenne do realizacji – wybrane zagadnienia dotyczące adaptacji do zmian klimatu [PDF 6,9MB]
Płaszczyzny integracji planowania rozwoju w dobie zmian klimatu [PDF 2,4MB]
Błękitno-zielona infrastruktura jako element adaptacji do zmian klimatu w świetle dokumentów strategicznych i planistycznych Wrocławia [PDF 2,8MB]
Prezentacja działań regionalnych w zakresie klimatu i poprawy jakości powietrza [PDF 3,1MB]