Jak miejskie projekty wzmacniają odporność na zmiany klimatu

 fot. Nextvoyage / www.pexels.com fot. Nextvoyage / www.pexels.com
Kolejne webinarium w ramach inicjatywy samorządowej „Forum Przestrzeni”

Za nami webinarium „Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność na zmiany klimatu”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach inicjatywy samorządowej „Forum Przestrzeni” we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Celem kolejnego webinarium było omówienie typologii i powiązań projektów adaptacyjnych z innymi działaniami miasta oraz możliwości powiązań projektów z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury z innymi działaniami projektowymi. Zaprezentowano projekty „bazujące na kapitale przyrodniczym(Nature based solutions) oraz wzmacniające znaczenie usług ekosystemów. Omówiono również możliwości profilowania Budżetów Obywatelskich pod kątem działań wzmacniających adaptację miast do zmian klimatu. 

Podczas webinarium, zgodnie z programem, zostały zaprezentowane  projekty, które znalazły się w Miejskich Planach adaptacji do zmian klimatu oraz możliwości ich realizacji i stanu ich wdrażania. Prezentacje pozwoliły na podzielenie się doświadczeniami miast, które posiadają MPA z innymi gminami oraz przedstawienie procesu powstawania dokumentu i sposobów realizacji zapisanych w nim działań.

Załączniki
Program webinarium [PDF 593,0kB]
Wprowadzenie do tematyki webinarium - prof. Alina Pancewicz [PDF 7,6MB]
Prezentacja Urzędu Miasta Chorzów [PDF 2,8MB]
Prezentacja Urzędu Miasta Sosnowiec [PDF 2,9MB]
Prezentacja Urzędu Miasta Wrocław [PDF 7,1MB]
Prezentacja Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie [PDF 18,1MB]