Miejska wyspa ciepła

miasto w lecie fot. Pille Kirsi / pexel.com

Webinarium nt. najpoważniejszych zagrożeń miejskich wynikających ze zmian klimatu

Webinarium „Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła”

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach wspólnej inicjatywy samorządowej „Forum Przestrzeni” we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Celem kolejnego webinarium było przedstawienie jednego z najpoważniejszych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, wzmacnianych przez specyficzną strukturę miejską, tj. miejskiej wyspy ciepła. Zjawisko to, będące rezultatem fal upałów, utrzymującej się wysokiej temperatury oraz specyficznego charakteru zabudowy miast, zostało omówione przede wszystkim pod kątem zagrożeń dla mieszkańców obszarów zurbanizowanych. 

Podczas webinarium zostały przedstawione i omówione najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu, wybrane projekty oraz rozwiązania z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania skutkom miejskich wysp ciepła.

Załączniki
Miejska wyspa ciepła - prezentacja wprowadzająca [PDF 2,9MB]
Dobre praktyki w ograniczaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła – przykłady polskie i zagraniczne [PDF 26,7MB]
Rozwój nasadzeń przyulicznych, realizacja miniskwerów i inne sposoby ograniczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła w Lublinie [PDF 21,7MB]
Projekty ograniczające skalę zjawiska miejskiej wyspy ciepła na przykładzie miasta Katowice [PDF 6,2MB]
Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego – od idei do realizacji [PDF 19,9MB]