Konferencja inaugurująca działanie Forum Przestrzeni

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2017 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach

Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej działanie Forum Przestrzeni, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Poprzez Forum Przestrzeni samorząd województwa realizować będzie swoje ustawowe zadania związane z wymianą wiedzy, edukacją i promocją w zakresie kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego w regionie. Aby móc zmierzyć się z tymi zadaniami pragnie zaprosić do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, organizacje i instytucje, które zajmują się szeroko rozumianą polityką przestrzenną.

Tematyka tegorocznej konferencji poświęcona będzie jednemu z celów priorytetowych województwa na rok 2017, którym jest „Ograniczenie niskiej emisji w Województwie Śląskim”.

Konferencja połączona będzie z uroczystym ogłoszeniem wyników konkursów Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017, Architektura Roku oraz Najlepsza praca dyplomowa i kursowa z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Załączniki
Program konferencji [PDF 357,6kB]