Rowerowa Magistrala Węglowa?

 fot. Alex Kopia fot. Alex Kopia
Województwo Śląskie poznaje niemieckie doświadczenia w tworzeniu szybkich tras rowerowych

W dniach 24-26 września br. miało miejsce spotkanie regionalnego „Trójkąta Weimarskiego”. Na zaproszenie Ministerstwa Transportu Nadrenii Północnej-Westfalii, Regionalverband Ruhr i AGFS NRW do Dusseldorfu przyjechali rowerowi eksperci z Francji i Polski. 

Tematem rozmów były „szybkie trasy rowerowe”, czyli velostrady, których w samej Północnej Nadrenii-Westfalii w najbliższych latach powstanie aż sześć, w sumie ponad 200 kilometrów.

Spotkanie składało się z części seminaryjnej i praktycznej – goście wraz z niemieckimi gospodarzami przejechali gotową już trasą po dawnej linii kolejowej w Wuppertal - Nordbahntrasse oraz poznali Radschnellweg Ruhr (RS1) na odcinku Muelheim an der Ruhr - Essen, także zbudowaną na dawnej linii kolei reńskiej.

Na zakończenie trzydniowego spotkania zaprezentowana została koncepcja europejskiej trasy rowerowej łączącej największe regiony industrialne od sławnego The Ironbridge & Toll House w Anglii poprzez „La Chaîne des Terrils” w północnej Francji, Zollverein w Zagłębiu Ruhry aż po Szlak Zabytków Techniki na Śląsku. Gigantyczna „Rowerowa Magistrala Węglowa” to łącznie ponad 3 i pół tysiąca kilometrów, a jej częścią ma być Velo Silesia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Alex Kopia fot. Alex Kopia fot. Alex Kopia fot. Alex Kopia fot. Alex Kopia fot. Alex Kopia fot. Alex Kopia