Rowerowy Szlak Orlich Gniazd

Zapraszamy do odwiedzenia Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Rowerowy Szlak Orlich Gniazd prowadzi od Częstochowy aż do Krakowa. Po drodze możemy podziwiać piękną przyrodę, malownicze pagórki porośnięte lasami czy wapienne ostańce. Znajdziemy tam również ruiny wielu zamków.

Linki do stron zewnętrznych
Rowerowy Szlak Orlich Gniazd