Webinarium o planowaniu przestrzennym w gminach

 fot. Julia M Cameron / pexels.com fot. Julia M Cameron / pexels.com

Odbyło się doroczne seminarium „Problemy planistyczne w gminach”

Podczas spotkania omówione zostały zmiany w przepisach o planowaniu przestrzennym, procedura planistyczna oraz ustalenia polityki przestrzennej zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Istotnym tematem spotkania było wystąpienie prof. dr hab. inż. arch. Z. Kamiński, Konsultanta ds. zmiany Planu 2020+ dotyczące „Przesłanek i uwarunkowań prowadzenia prac planistycznych nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”.

Seminarium w formule webinarium zorganizowane zostało przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów .

Po raz kolejny Partnerem wydarzenia w ramach inicjatywy Forum Przestrzeni było Województwo Śląskie.

Załączniki
Program seminarium [PDF 606,3kB]
Stare i nowe zmiany w przepisach o planowaniu – J. Skałacki. [PDF 1,8MB]
Elementy procedury planistycznej – M. Bożkiewicz [PDF 1,2MB]
Studium jako dokument określający politykę przestrzenną w gminie - B. Gindera-Malicka. [PDF 1,1MB]
Przesłanki i uwarunkowania prowadzenia prac planistycznych nad zmianą Planu 2020+ - prof. Z.Kamiński. [PDF 1,3MB]