Zespół ds. realizacji polityki rowerowej Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa powołał Zespół ds. realizacji polityki rowerowej Województwa Śląskiego. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Daje to gwarancję kompleksowego spojrzenia na problem rozwoju turystyki rowerowej na naszym terenie.

Działania Zespołu będą opierać się m.in. na konsultowaniu i opiniowaniu regionalnych dokumentów strategicznych dotyczących polityki rowerowej, standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej i wspomaganiu inicjatyw na rzecz rozwoju szeroko pojętej komunikacji i turystyki rowerowej.

Prace Zespołu koordynuje Śląski Oficer Rowerowy - Aleksander Kopia.

rowery@slaskie.pl