Adaptacja do zmian klimatu – cykl seminariów

Deszcz w mieście. Zdjęcie wizerunkowe. fot. Pixabay
Webinarium „Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie”

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni” we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Celem webinarium było omówienie skutków obserwowanych zmian klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej, w tym przede wszystkim zagrożeń wynikających z wysokiego stopnia uszczelnienia terenu, a także zaprezentowanie przykładów projektów realizowanych przez gminy, które dotyczą gospodarowania wodami i pozwalają ograniczyć skalę występowania tych zagrożeń i ich skutki dla mieszkańców.

Podczas webinarium, zgodnie z programem, zostały przedstawione i omówione najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu, wybrane projekty oraz rozwiązania z zakresu błękitno- zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu i zapobiegania ich skutkom.

Załączniki
Program webinarium [PDF 591,9kB]
Wprowadzenie do tematyki webinarium: „Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie” - mgr inż. Katarzyna [PDF 1,3MB]
Projekty z zakresu ekohydrologii w przestrzeni miast, realizowane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Łódzki - p. Paweł Jarosiewicz, Przedstawiciel [PDF 5,0MB]
Projekt „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” - p. Eugeniusz Malinowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa [PDF 2,4MB]
Projekt „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” - p. Mariusz Słaboń, Kierownik Działu Technicznego, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. [PDF 7,9MB]
Rozwiązania z zakresu błękitno- zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu i zapobiegania ich skutkom, w tym w szczególności dotyczące zagospodarowania wód opadowych Tomasz Bergier Fundacja [PDF 5,7MB]