Nowa kadencja Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak
Marszałek Jakub Chełstowski wręczył powołania członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej VI kadencji

Dwudziestu dwóch członków komisji spotkało się po raz pierwszy w nowej, pięcioletniej kadencji. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego jest organem doradczym Marszałka Województwa Śląskiego w sprawach planowania przestrzennego.

„Zadania jakie państwo realizujecie w ramach działalności komisji, opiniując projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa, czy oceniając realizację inwestycji, mają bezpośredni wpływ na przestrzeń publiczną w jakiej żyjemy. Być może nie wszyscy wiedzą, jak ważne są to działania i w jak doniosły sposób organizują nam życie. Jestem zaszczycony, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie, by służyć regionowi swoją wiedzą i doświadczeniem i liczę na dobrą współpracę” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski podczas wręczenia powołań.

Nowo mianowani członkowie komisji zapoznali się z bieżącymi zadaniami samorządu województwa w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Omówiono również warunki i harmonogram tegorocznego, dwudziestego już konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

W składzie Komisji znajdują się przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego, a także przedstawiciele czterech subregionów województwa. Komisja w Województwie Śląskim istnieje od 2000 roku. Do zadań WKUA należy opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian oraz opiniowanie oceny realizacji inwestycji celu publicznego dokonywanej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wojewódzka Komisja zajmuje się także oceną prac konkursowych w dorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, który liczy już sobie 19 edycji. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o WKUA