Regionalna polityka rowerowa

 Foto: UMWŚ Witold Trólka Foto: UMWŚ Witold Trólka
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się czwarte już spotkanie dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, poświęcone założeniom regionalnej polityki rowerowej

Przedstawione zostały plany przebiegu korytarzy przyszłych tras rowerowych, kryteria techniczne oraz zasady finansowania budowy regionalnych tras rowerowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 oraz możliwości ich pozyskania w przyszłej perspektywie finansowej.

„Naszym priorytetem jest przedyskutowanie lokalizacji korytarzy rowerowych oraz sposób realizacji infrastruktury drogowej. Wypracowanie wspólnej koncepcji polityki rowerowej jest niezwykle istotne z punktu widzenia naszego regionu i będzie służyło nam wszystkim”, zaznaczył podczas konferencji Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Spotkania przeznaczone były dla każdego z czterech subregionów naszego województwa: północnego, południowego, centralnego, oraz zachodniego i odbyły się w czterech cyklach. Ich organizatorem było Biuro ds. Planowania Przestrzennego UMWŚ. Spotkania miały charakter konsultacyjny i cieszyły się dużym zainteresowaniem samorządów o czym świadczy wysoka frekwencja uczestników oraz prowadzone merytoryczne dyskusje. Jeszcze w marcu planowane jest także spotkanie poświęcone polityce rowerowej z przedstawicielami środowisk rowerowych naszego województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: UMWŚ Witold Trólka Foto: UMWŚ Witold Trólka Foto: UMWŚ Witold Trólka Foto: UMWŚ Witold Trólka

Załączniki
Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego [PDF 6,3MB]

Linki do stron zewnętrznych
Projekt założeń regionalnej polityki rowerowej