Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Audyt przebiegu śląskiego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej stanowił punkt wyjścia do opracowania projektu organizacji ruchu, niezbędnego dla oznakowania trasy na całym jej przebiegu na terenie naszego województwa. Wybrana w ramach konkursu ofert firma zobowiązała się do wykonania oznakowania w terminie do 15 września 2018 r.

Załączniki
Raport z audytu WTR [PDF 7,1MB]