Idea

Co to jest FORUM PRZESTRZENI?

Wieloletnia inicjatywa obejmująca działania z zakresu promocji, edukacji i wymiany wiedzy, mająca na celu zrównoważone wykorzystywanie nieodnawialnego dobra, jakim są zasoby przestrzeni województwa śląskiego.

Dlaczego to chcemy robić?

 • dostrzegamy wagę, skalę oraz znaczenie problemów związanych z jakością przestrzeni w regionie
 • na samorządzie wojewódzkim spoczywa ustawowa odpowiedzialność za jakość przestrzeni regionu 

Po co to chcemy robić ?

 • dla zapewnienia najwyższych standardów wykorzystywania zasobów przestrzeni w województwie śląskim
 • dla efektywnej realizacji zadań określonych w strategicznych dokumentach krajowych i regionalnych
 • dla zbudowania w środowiskach samorządowców odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni niezbędnego zasobu wiedzy i wrażliwości nakierowanej na rozważne traktowanie zasobów przestrzeni województwa
 • dla uwrażliwienia mieszkańców regionu na zagadnienia ładu przestrzennego i inspirowanie do niezależnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia o naszym otoczeniu 

Dla kogo to chcemy robić?

 • szeroko rozumianej społeczności województwa śląskiego
 • środowisk samorządowych i służb planistycznych
 • organizacji pozarządowych 

Jak będziemy to robić ?

 • we współpracy ze środowiskiem naukowym i branżowym
 • poprzez portal internetowy dedykowany FP, traktowany jako cyfrowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń
 • organizując szkolenia, warsztaty, zajęcia dydaktyczne i konkursy na temat przestrzeni
 • organizując konkurs NPPWŚ
 • organizując konferencję podsumowującą roczne działania w ramach FP, połączoną z wręczeniem nagród w konkursach dedykowanych przestrzeni i architekturze województwa śląskiego