„Aspekty zagospodarowania nabrzeży”

Seminarium funkcjonalno-przestrzenne

11 kwietnia 2018 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego organizuje seminarium „Funkcjonalno-przestrzenne aspekty zagospodarowania nabrzeży rzek w obszarach zurbanizowanych województwa śląskiego. Przykłady dobrych praktyk”.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18). Rozpoczęcie obrad w sali 401 o godzinie 10.00.

Celem seminarium jest uwrażliwienie uczestników na potencjał i możliwą rolę rzek w funkcjonowaniu i zrównoważonym rozwoju miast oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i doświadczeń zagospodarowania nabrzeży rzek w obszarach zurbanizowanych.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni” zawiązanej w listopadzie 2017 r.

Zgłoszenia udziału w seminarium można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Załączniki
Program seminarium [PDF 633,7kB]