Planowanie przestrzenne w służbie czystego powietrza

 Zdjęcie Zdjęcie
Pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca działanie Forum Przestrzeni - inicjatywy, która zmieni sposób myślenia o przestrzeni

W otwarciu spotkania uczestniczył dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Trzeba pamiętać, że przestrzeń jest zasobem nieodnawialnym i jeśli coś zniszczymy dzisiaj, nie będzie nam dane to naprawić – tu nie ma planu” b”, dlatego planowanie przestrzenne odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym wykorzystywaniu nieodnawialnego dobra, jakim są zasoby przestrzeni województwa śląskiego” – przekonywał Henryk Mercik.

W gronie ekspertów poruszono zagadnienia jakości życia mieszkańców naszego regionu w kontekście planowania przestrzennego w służbie poprawy jakości powietrza. Uczestnicy konferencji podkreślali wagę oraz znaczenie problemów związanych z jakością przestrzeni w regionie oraz spoczywającą na samorządzie wojewódzkim odpowiedzialność za jakość przestrzeni regionu.

 • Przestrzenny wymiar zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje - dr hab. Elżbieta Zuzańska - Żyśko - Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Społeczno-ekonomiczne skutki zanieczyszczenia powietrza – dr Małgorzata Twardzik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Instrumenty planistyczne w zarządzaniu jakością powietrza – dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka - Politechnika Śląska.
 • Odpowiedzialne projektowanie w kontekście jakości powietrza – dr Anna Pohl - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Społeczno-ekonomiczne skutki zanieczyszczenia powietrza [PDF 1,2MB]
Przestrzenny wymiar zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje [PDF 4,0MB]
Instrumenty planistyczne w zarządzaniu jakością powietrza [PDF 1,9MB]
Odpowiedzialne projektowanie w kontekście jakości powietrza [PDF 6,2MB]