Warsztaty studenckie

 fot. Adam Korzeniowski fot. Adam Korzeniowski
W ramach Forum Przestrzeni, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbyły się warsztaty studenckie poświęcone wypracowaniu koncepcji urbanistycznych w zakresie wybranych typów przestrzeni miejskich - podwórek w różnych rodzajach zabudowy miejskiej

Warsztaty stanowiły jedno z działań podejmowanych przez samorząd województwa w ramach realizacji projektu Kolorowe Podwórka, zapisanego w programie rozwoju wewnętrznego województwa śląskiego Kierunek Śląskie 3.0.

Celem warsztatów było przedstawienie wariantowych sposobów zagospodarowania kluczowych dla zabudowy obszarów miejskich podwórzy a także uzyskanie dla przedmiotowych typów podwórzy, materiałów studialnych będących podstawą do syntezy, dyskusji oraz rekomendacji projektowych.

Efekt pracy studentów zostanie wykorzystany do opracowania wydawnictwa, którego celem jest rozpropagowanie wśród mieszkańców regionu wiedzy na temat sposobów i możliwości dostosowania najbliższych przestrzeni do potrzeb ich użytkowników.

W warsztatach uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Śląskiego dr inż. arch. Henryk Mercik oraz Dziekan Wydziału Architektury dr. hab. inż. arch. Klaudiusz Fross.

Koordynatorem warsztatów było Biuro ds. Planowania Przestrzennego, natomiast opiekunami merytorycznymi studentów byli pracownicy Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek, mgr inż. arch. Jerzy Pocisk-Dobrowolski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Adam Korzeniowski fot. Adam Korzeniowski fot. Adam Korzeniowski fot. Adam Korzeniowski fot. Adam Korzeniowski fot. Adam Korzeniowski

Załączniki
Kolorowe podwórka - koncepcje urbanistyczne zagospodarowania wybranych typów przestrzeni miejskich wraz z rekomendacjami projektowymi [PDF 13,7MB]