Wiadomości

2018-10-12

Nowe znaki rowerowe na Wiślance

Wojewódzki odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej został oznakowany na pomarańczowo


2018-10-02

Velo Silesia – zarządzanie i tworzenie tras rowerowych o wysokim standardzie technicznym jako warunek rozwoju mobilności rowerowej w województwie śląskim

Zaproszenie na seminarium organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


2018-09-26 18:00

Rowerowa Magistrala Węglowa?

Województwo Śląskie poznaje niemieckie doświadczenia w tworzeniu szybkich tras rowerowych