Wiadomości

2018-04-11

Forum Przestrzeni o potencjale rzek województwa

Tematyka tegorocznych spotkań nawiązuje do ogłoszonego przez Sejmik „Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii”


2018-03-26

„Aspekty zagospodarowania nabrzeży”

Seminarium funkcjonalno-przestrzenne


2017-11-16

Zbudować przestrzeń dla myślenia o przestrzeni

Zapoczątkowano współpracę na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa śląskiego w ramach Forum Przestrzeni