Wiadomości

2018-03-26

„Aspekty zagospodarowania nabrzeży”

Seminarium funkcjonalno-przestrzenne


2017-11-16

Zbudować przestrzeń dla myślenia o przestrzeni

Zapoczątkowano współpracę na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa śląskiego w ramach Forum Przestrzeni


2017-11-16

Planowanie przestrzenne w służbie czystego powietrza

Pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca działanie Forum Przestrzeni - inicjatywy, która zmieni sposób myślenia o przestrzeni