WKUA o regionalnej polityce miejskiej

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Członkowie WKUA uczestniczyli w kolejnych warsztatach dotyczących Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego.

Tematem przewodnim warsztatów była identyfikacja instrumentów polityki, projektów pilotażowych oraz potencjalnych obszarów, gdzie powinny być one w pierwszej kolejności uruchamiane lub wspierane.

Uczestnicy warsztatów na podstawie przedstawionej ekspertyzy zapoznali się z szerokim spektrum zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Dyskutowano także nad zasadami kształtowania struktury przestrzennej obszarów miejskich z uwzględnieniem tożsamości społecznej oraz rekomendacji wynikających z wytycznych urbanistycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Zalecenia do Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego –ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu [PDF 2,7MB]
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem tożsamości społecznej jako instrument Regionalnej Polityki Miejskiej [PDF 2,3MB]
Instrumenty Planistyczne Regionalnej Polityki Miejskiej – rekomendacje dla miast [PDF 847,1kB]